Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ขออนุญาติน้ำบาดาล ขอที่นี้ได้ไหม?

ขออนุญาต เจาะ ใช้ มี ขอที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยให้มาติดต่อ ส่วนทรัพยากรน้ำ ครับ

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง คือ ป่าไม้จังหวัด หรือเปล่า?

กำลังสงสัยว่าสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นสนง. เดียวกันกับ ป่าไม้จังหวัด หรือเปล่า?

 

ไม่ใช่เลย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ลำปาง ไม่ใช่หน่วยงานเดียวกับ สนง.ป่าไม้

เพราะสนง.ป่าไม้จังหวัด สังกัด กรมป่าไม้

ส่วน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยอำนาจหน้าที่ของ สนง.ทสจ. จะดำเนินการเกี่ยวกับการ ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับป่าไม้ เป็นสำคัญ

ซึ่ง สนง.ป่าไม้จังหวัด ไม่มีหน้าที่นี้ แล้ว

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1