Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าลำปาง 2561

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าลำปาง 2561

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 2561 โดยเป็นการเตรียมการให้เป็นแนวการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับพื้นที่ และมอบนโยบายเตรียมการการป้องกันกับผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตแบบจำลอง สถานการณ์สนธิกำลังดับไฟป่า ของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำปาง ( War Room ) ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับกำลังพลเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง เช่น การรายงานสดของพื้นที่ผ่านระบบวีดีโอ และการใช้โดรน (อากาศยานควบคุมจากระยะไกล) ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟป่า ฌ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำปาง สนง.ทสจ.ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมกับร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ มอบอุปกรณ์ไฟดับไฟป่า และมอบเสบียงให้แก่เครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง ณ อ่างเก็บน้ำที่ 3 หลังศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แกลเลอรี่