Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ในวันที่ 5 ธ.ค. 2560

กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ในวันที่ 5 ธ.ค. 2560

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นำโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ร่วมทำ กิจกรรม 5ส. ในพื้นที่ทางขึ้นวันมอญพญาแช่ โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาขน

แกลเลอรี่