Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561

ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 2 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยหารือเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอ และกำหนดบทบาทการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ "ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน"
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

แกลเลอรี่