Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านกลายเป็นสีโคลน

ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านกลายเป็นสีโคลน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านกลายเป็นสีโคลน ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่เชิงเขาโดยรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งราษฎรมีการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือ ปลูกข้าวโพด เมื่อถึงฤดูฝน จึงทำให้น้ำฝนชะล้างหน้าดินไหลลงมาภายในอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้น้ำและทำการเกษตรควบคู่กัน อีกทั้งใช้มาตรการที่เด็ดขาดเพื่อมิให้ราษฎรทำการเกษตรลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลำปางต่อไป

แกลเลอรี่