Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สภากาแฟ ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สภากาแฟ ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 7.30 น. นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง พร้อมด้วย หน.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมสภากาแฟหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำเภอเกาะคาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

แกลเลอรี่