Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจติดตามการเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ตรวจติดตามการเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันเสาร์ทีึ่ 18 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง
มอบหมายให้นายสนั่น วงษา ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ สนง.ทสจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประธานคณะทำงาน นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

แกลเลอรี่