Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง
เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ครั้งที่ 2/2562
โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมพิทักษ์ป่าผาไท สำนักงานอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

แกลเลอรี่