Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานสำหรับ ทสม" รุ่นที่ 1 ปี 2560 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานสำหรับ ทสม" รุ่นที่ 1 ปี 2560 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานสำหรับ ทสม" รุ่นที่ 1 ปี 2560 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน