Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างเหมาทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้รทางและขยะอันตรายชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างเหมาทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้รทางและขยะอันตรายชุมชน

ฝ่ายพัสดุฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ขอนำประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างเหมาทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้รทางและขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3,000 เล่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)