Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ(War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ(War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 
ได้เข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ(War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 
โดยมีนายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม และมีพันเอก อนุสรณ์ สิงห์โต รองเสนาธิการ บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 ร่วมประชุมพร้อมชี้แจงข้อเสนอแนะของแม่ทัพภาคที่ 3
ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แกลเลอรี่