Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระบบสารสนเทศ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ก.ค. 62

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2506 ครั้ง
14 ก.ย. 61

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" 14 กันยายน 2561

ประเภทไฟล์: . ขนาดไฟล์ : 0.00 Kb ดาวน์โหลด: 2514 ครั้ง
17 ก.ค. 61

เอกสารประกอบการอบรม การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10 พ.ค. 61

รายงานฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561

9 พ.ค. 61

รายงานฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560

26 ม.ค. 61

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ที่ 1/2561

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1