Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ก.ย. 63

แบบฟอร์มคำขอรับความอนุเคราะห์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

27 มิ.ย. 60

แบบคำขอรับกล้าไม้ฟรี

21 มิ.ย. 60

แบบคำขอน้ำอุปโภคบริโภค

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2518 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

แบบคำขอรับบริการน้ำสำหรับโรงเรียน

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 3045 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

แบบคำขอความอนุเคราะห์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 2534 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1