Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ก.พ. 61

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2561

23 ก.พ. 61

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

23 ก.พ. 61

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำตู้เก็บขยะอันตราย 100 เครื่อง

20 ก.พ. 61

ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบสองหน้า ขนาด 60 กิโลกรัม

13 ก.พ. 61

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 ก.พ. 61

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 ก.พ. 61

แบบรายงานเหตุสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
6 ก.พ. 61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนทั้งหมด 123 รายการ