Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป)

27 ก.พ. 63

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 ก.พ. 63

เอกสารแนบการประชุมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำวังที่ไหลผ่านเขตเมือง

23 ม.ค. 63

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด

14 ม.ค. 63

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563"

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 4.84 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
22 ธ.ค. 62

เอกสารการประชุมเปิดศูนย์ War Room 2563

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 1.75 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
22 พ.ย. 62

การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ปี2563

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 3.02 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
15 พ.ย. 62

แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ปี 63

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2