Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ส.ค. 63

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ส.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3

23 เม.ย. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

31 ม.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563

22 ต.ค. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

26 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

22 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2

27 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1