Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

24 ก.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง
12 มิ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

19 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563

10 เม.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

17 มี.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

24 ก.พ. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563

21 ม.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >